Chi tiết sản phẩm

Đế còi báo cháy Hochiki ASB –  Được thiết kế cho việc sử dụng với các đầu báo ALG-V, AIE-EA, ATG-EA. Mỗi địa chỉ trên đế được kết nối với mạnh SLC của FireNet. Đế ASB đưa ra âm báo cho các khu vực lân cận.

  • Ứng dụng của đế còi báo cháy Hochiki ASB được sử dụng rộng rãi trong khách sạn, chung cư và bệnh viện.

Đặc tính kỹ thuật của đế còi báo cháy Hochiki ASB:

 Nội dung  Thông số
 Điện áp mạch SLC:  10-41 Vdc
 Dòng giám sát mạch SLC:  110 μA
 Dòng hoạt động mạch SLC:  110 μA
 Nguồn cung cấp:  16-31 Vdc
 Nguồn nhỏ nhất:  15.0 Vdc
 Dòng trạng thái bình thường:  550 μA
 Dòng cao nhất khi báo động:  18 mA
 Độ ẩm hoạt động:  93% không ngưng đọng
 Mức âm thanh ở khoảng 3m:  85 dB
 Nhiệt độ hoạt động:  0ºC -> 50ºC
 Đường kính đế:  5.9” (15cm)
 Độ cao đế:  1.3” (3.3cm)
 Tích hợp với các đầu báo:  ALG-V, AIE-EA, ATG-EA
  • Có thể chọn lựa mã còi báo sơ tán–Continuous, March or Temp 3.
  • Mức áp lực âm thanh (85 dB ở khoảng cách 10 feet, (3.05m)).
  • Dùng địa chỉ của đầu báo, cho phép gắn 127 đầu báo và đế có còi ASB s mỗi vòng.

Tính năng đặc biệt: 

  • Được thiết kế để sử dụng với các đầu báo địa chỉ Hochiki ALG-V, ALK-V, ACA-V, AIE-EA, và ATG-EA.
  • Sử dụng để báo động tại chỗ trong khách sạn, bệnh viện và căn hộ.
  • Có thể lập trình các kểu âm thanh báo động khác nhau. Mỗi thiết bị có thể lập trình 16 kiểu âm thanh như liên tục, ngắt quảng…
  • Sử dụng địa chỉ từ 128-254 vì thế có thể có đến 127 đầu báo và 127 đế có còi trên 1 vòng.
  • Có thể reset theo zone hoặc theo từng địa chỉ.
  • Âm thanh tần số cao 85dB SPL ở 10 chân.