Chi tiết sản phẩm

Đầu báo nhiệt gia tăng - Woosung GAM 98-7 - Đặc điểm Nguồn cấp: 24V - 100mA Kiểu: Nhiệt cố định - giãn nở không khí Tự phục hồi: Có Chống nước: Không Phân cực: Không Trần nhà là vật liệu khó cháy: Cao dưới 4m: 70m³. Cao 4m-8m: 35m³. Trần nhà là vật liệu dễ cháy: Cao dưới 4m: 40m³. Cao 4m-8m 25m³