Chi tiết sản phẩm

Đầu báo nhiệt gia tăng - Woosung GAM 98-43 - Cảm ứng nhiệt cực nhạy, khi quá tải nhiệt độ lập tức báo về trung tâm báo cháy để báo động có cháy ngay lập tức.