Chi tiết sản phẩm

Đầu báo nhiệt gia tăng - Woosung 10-43 - Đầu báo nhiệt cực nhạy, làm bằng vật liệu chống cháy, báo động để tránh gây thiệt hại về người và tài sản.