Chi tiết sản phẩm

Đầu báo khói quang kết hợp nhiệt - SLR-24H - Thiết bị giám sát trực tiếp, phát hiện ra dấu hiệu khói để chuyển các tín hiệu khói về trung tâm xử lý.

Đầu báo khói quang kết hợp nhiệt - SLR-24H

Đầu báo khói quang kết hợp nhiệt – SLR-24H

Bộ cảm nhận SLR-24H có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực mà Đầu báo khói nhận được yêu cầu.
Buồng khói phạm vi rộng làm cho bộ cảm biến đầu báo khói rất thích hợp cho các đám cháy .
HSC-4R hoặc HSC-R Style cơ sở có thể được sử dụng với DSLR-24H. thiết bị tương thích là những SIJ-24 ion hóa phát hiện,tương thích với Hochiki America HSB, HSC và YBA
Phát tín hiệu báo động khi phát hiện ra khói
Đầu báo khói quang kết hợp nhiệt SLP-24H là thiết bị giám sát trực tiếp, phát hiện ra dấu hiệu khói để chuyển các tín hiệu khói về trung tâm xử lý. Thời gian các đầu báo khói nhận và truyền thông tin đến trung tâm báo cháy không quá 30s. Mật độ môi trường từ 15% đến 20%. Nếu nồng độ của khói trong môi trường tại khu vực vượt qua ngưỡng cho phép (10% -20%) thì thiết bị sẽ phát tín hiệu báo động về trung tâm để xử lý.