Chi tiết sản phẩm

Thiết bị báo cháy Woosung tự động phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ ở trong khu vực bảo vệ, phát ra tín hiệu cảnh báo cho người sử dụng nhanh chóng.