Chi tiết sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Chất Liệu: Bột ABC

Các chữ cái A, B, C trên bình thể hiện khả năng dập cháy của bình đối với các đám cháy khác nhau.

Cụ thể:

A : Chữa các đám cháy chất rắn như: gỗ, bông, vải, sợi….

B : Chữa các đám cháy chất lỏng như: xăng, dầu, rượu, cồn, hóa chất…

C : Chữa các đám cháy chất khí như: gas, khí đốt….

 
 

Sức Chứa : 8,0 ( Kg ).

Chất Liệu : Bột BC

Chiều Cao: 550 ( mm ).

Đường Kính: 165 ( mm ).

Tiêu Chuẩn: ISO 9001

Khối Lượng Tổng Cộng: 9,1 ( Kg ).

Nhà Sản Xuất: Trung Quốc.

Thời Gian Xả: 18 – 26 ( s ).

Phạm Vi Xả: ≥ 3  (m).

Nhiệt Độ:  – 20 ÷ 60 (°C).

Áp Lực Làm Việc: 14 ( Bar ).

Áp Lực Thử: 25 ( Bar ).