Chi tiết sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Chất Liệu: Bột ABC

Các chữ cái A, B, C trên bình thể hiện khả năng dập cháy của bình đối với các đám cháy khác nhau.

Cụ thể:

A : Chữa các đám cháy chất rắn như: gỗ, bông, vải, sợi….

B : Chữa các đám cháy chất lỏng như: xăng, dầu, rượu, cồn, hóa chất…

C : Chữa các đám cháy chất khí như: gas, khí đốt….